IC O N 10 CS

 

AKTİF MADDE: % 7,2 Lambda cyhalothr

 

FORMÜLASYON: Konsantre Mikrokapsül (CS)

 

deneme

 

 

 

ETKİLİ OLDUĞU ZARARLILAR VE KULLANIM ALANLARI: Icon 10 CS, kapalı mekanlarda sıklıkla görülen her türlü hamamböceğinin yanı sıra; pire, tahtakurusu, karınca, sinek, örümcek, akrep gibi haşerelere karşı etkilidir. Yürüyen haşerelerin bulunduğu veya çıkabilecekleri satıhlara, lavabo,ambar, buzdolabı, boruların arkasına, altına veya buna benzer satıhlara yüzey ilaçlamasında yakın mesafeden (yaklaşık 40 cm. kadar) püskürtülür.

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR: Denemeler sırasında arılara zarar vermemiştir. Ancak,arıların yoğun olarak bulunduğu alanlarda püskürtme yapılmadan önce kovanların kapatılması gerekir.Laboratuvar testlerinde balıklar ve sudaki omurgasızlar için zararlı olan “ICON” pratikte bunlar için çok düşük tehlike arz eder.

 

TOKSİSİTE: “ICON” Dünya Sağlık Teşkilatı Pestisid Değerlendirme Programınca (WHO) tüm denemeleri başarı ile geçmiş ve WHO tarafından kabul edilmiştir. Düşük toksisiteli bir ilaçtır. Doğadaki hızlı biodegradasyonu nedeniyle, ekolojik anlamda çevrede birikime neden olmaz. Memeliler üzerindeki oral LD 50 değeri 4000 mg. / kg., dermal LD 50 değeri 5000 mg. / kg.’dır.

 

ÇEVRESEL PROFİL: Doğadaki hızlı biodegradasyonu nedeniyle, ekolojik anlamda olumsuz bir etki söz konusu değildir.

 

KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: Uygulayıcıların tüm vücudu koruyan elbise, maske ve lastik eldiven giymesi gereklidir. Uygulama esnasında bir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara kullanmayınız. İçinde balık bulunan su alanları üzerine püskürtmeyiniz.

 

UYARILAR: İlacı çocuklardan, gıda maddelerinden, hayvan yemlerinden ve kaplardan uzak tutunuz.İlaçlamadan sonra el, yüz ve ilaçla bulaşık vücut kısımlarını bol su ve sabunla yıkayınız. Ambalajı boşaldıktan sonra iyice yıkayınız ve imha ediniz, yeniden kullanmayınız.

 

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Yanlış uygulama veya dikkatsizlik sonucu zehirlenme belirtileri görüldüğünde doktor çağrılmalıdır.

 

İLK YARDIM TEDBİRLERİ: Yutulması halinde hastayı kusturunuz ve derhal tıbbi müdahele yaptırınız.Göze sıçraması halinde, 10 – 15 dakika suyla yıkayınız ve bir doktora başvurunuz. Daha ayrıntılı bilgi için Zehir Danışma Merkezini (0 800 314 79 00) arayın.

 

ANTİDOTU: Bilinen bir antidotu yoktur.

 

DEPOLAMA: Normal depo şartlarında ve Orjinal ambalajında muhafaza edilirse, en az 2 yıl ömrü vardır

 

 

 

 

      GOLİATH GEL

 

AKTİF MADDE: % 0.05 FİPRONİL

 

FORMÜLASYON: Kokusuz, suda çözünebilir, tüp içerisinde, jel – yem

 

ETKİLİ OLDUĞU ZARARLILAR VE KULLANIM ALANLARI: Her türlü hamamböceği türlerine karşı kapıların yada duvarların kenarlarına, köşelerine ve etraflarına, çatlaklara, yarıklara, boş bölgelere, mutfak ve diğer yerlerde bulunabilecek tezgahların kenarlarına, ocak, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi elektrikli aletlerin ulaşılmayan yerlerine uygulanmalıdır. Sadece 0.03 gr lık bir damla ile 1000den fazla hamamböceği ölür. Kokusuz ve buharlaşma özeliği yoktur

TOKSİSİTE: Memelilerde toksisitesi düşüktür. Balık ve diğer su ürünlerine zarar verebilir.

ÇEVRESEL PROFİL: Fibronil  çevrede birikime neden olmaz.

KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: Uygulama esnasında bir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara kullanmayınız. İlacın kanalizasyona karışmasına izin vermeyiniz.

UYARILAR: İlacı çocuklardan, gıda maddelerinden, hayvan yemlerinden ve kaplardan uzak tutunuz. İnsan yiyeceği ve hayvan yemlerine uygulanmaz. İlaçlamadan sonra el, yüz ve ilaçla bulaşık vücut kısımlarını bol su ve sabunla yıkayınız. Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz ve farklıamaçlar için kullanmayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Yanlış uygulama veya dikkatsizlik sonucu zehirlenme belirtileri görüldüğünde doktor çağrılmalıdır.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ: Yutulmuşsa doktor çağırın ve etiketi gösterin veya Zehir Danışma Merkezini (0 800 314 79 00) arayın. Hastayı kusturmaya çalışmayın. Göze bulaşması halinde 15 dakika boyunca bol su ile yıkayın. Deriye bulaşması halinde elbiselerini çıkarın ve bol su ile hastay yıkayın veya duş adırın.

ANTİDOTU: Bilinen bir antidotu yoktur.

DEPOLAMA: Normal depo şartlarında ve Orjinal ambalajında muhafaza edilirse, tesirliliğini en az 2 yıl korur.

 

 

 

 

 

 

Fendona % 6 SC

Formülasyon  60 g/lt alphacypermethrin
Fendona küçük kristalize partiküller halinde bir sentetik piretroid  olan alphacypermethrin içermektedir. Bu partiküller, tahta , cam ,tuğla, beton , taş duvar gibi tüm yüzey türleri üzerinde yüksek bir etkinliğe sahiptir.

Özel Formülasyon: •Fendona % 6 SC Süspansiyon Konsantre (Suspension Concentrate – SC) formulasyonundadır.

•Fendona yürüyen ve uçan haşereler üzerinde mükemmel kontrol sağlar.

•Fendona uygulandığı yüzeyler üzerinde leke bırakmaz ve paslanma yapmaz.

•Fendona uzun süreli (12 hafta) kalıcı etkiye sahiptir.

•Fendona hedef haşereler üzerinde yüksek insektisit aktivitesi sağlar.

•Alphacypermethrin son derece düşük buhar basıncına sahiptir ve aromatik solvent içermez. Bu özelliği sayesinde ürün buharlaşma eğilimde değildir. Uygulama yapılan alanlarda, uygulamadan hemen sonra tekrar ortama girilmesi solvent bazlı ürünlere göre daha kısa zamanda olmaktadır.

•Alphacypermethrin sentetik bir piretroid olduğundan biodegradabledır ve doğada birikmez.

Etki Ettiği Haşere Türleri :

Fendona hızlı düşürücü (knockdown) etkisi ile uçan ve yürüyen haşereler üzerinde tam kontrol sağlar .

Etkili olduğu haşere türleri:

– Sinekler
– Keneler
– Güveler
– Hamamböcekleri
– Karıncalar
– Tahtakuruları
– Pireler

 

Kemirgen Yem İstasyonu, Fare Kapanı, Fare Mücadelesi

 

 

SOREXA

 

AKTİF MADDE: % 0,005 DİFENACOUM

 

FORMÜLASYON: Kullanıma Hazır Mum Blok

 

ETKİLİ OLDUĞU ZARARLILAR VE KULLANIM ALANLARI: Kemirgenlerin yaşadıkları ve bulundukları yerlere konulur. Sadece rodendisit amaçlı olarak kullanılır.

 

TOKSİSİTE: Sindirim yolu ile alınması durumunda toksik etkisi bulunmaktadır. Akut dermal LD 50 değeri 5000 mg. / kg.’dır. Ağızdan alınması durumunda Akut oral LD 50 değeri yaklaşık olarak 1000 mg. / kg.’dır.

 

KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: Uygulama esnasında bir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara kullanmayınız. İlacın kanalizasyona karışmasına izin vermeyiniz.

 

UYARILAR: İlacı çocuklardan, gıda maddelerinden, hayvan yemlerinden ve kaplardan uzak tutunuz. İnsan yiyeceği ve hayvan yemlerine uygulanmaz. İlaçlamadan sonra el, yüz ve ilaçla bulaşık vücut kısımlarını bol su ve sabunla yıkayınız. Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz ve farklı amaçlar için kullanmayınız.

 

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Yutulduktan hemen sonra herhangi bir semptom görülmeyebilir, ancak bazı durumlarda bulantı ve kusma görülebilir. Anticogulant zehirlenmesi semptomları saatler veya günler sonra ortaya çıkabilir. Yara, diş eti ve burun kanamaları, idrar ve dışkıda kan semptomları muhtemelen şoka ve ölüme sürükleyebilir.

 

İLK YARDIM TEDBİRLERİ: Deriye bulaşması halinde elbiseleri çıkarın ve derinin temas eden

 

bölgelerini bol su ve sabun ile yıkayın. İlacın yutulması durumunda; hastanın bilincinin yerinde olduğu biliniyorsa boğaza parmak sokularak kusturulur. Kusmasına yardımcı olmak amacıyla hastaya 1 lt. kadar su içirilir. Hastayı en kısa zamanda hastaneye götürerek midesinin tamamen yıkanmasını sağlayınız. Solunum yolu ile ilgili herhangi bir risk taşımamaktadır. Daha ayrıntılı bilgi için Zehir Danışma Merkezini (0 800 314 79 00) arayın.

 

ANTİDOTU: Vitamin K1’ dir.

 

DEPOLAMA: Normal depo şartlarında ve orjinal ambalajında muhafaza edilirse, tesirliliğini en az 2 yıl korur

 

 

 

 

 

 

Yüksek voltaj birimi ile çalışan UV cihazlarında görülen uçan haşerelerin parçalanması ve dağılması problemleri yapışkan levha tekniği ile engellenmiş bulunmaktadır.

 

Sessiz
Uçan haşereler yapışkan levha üzerinde sessiz ve etkin bir şekilde kontrol
edilmektedir.Yapışkan levha tekniği ile uçan haşerelerin en küçük türleri de kontrol edilmektedir.

 

 IC O N 10 CS

 

AKTİF MADDE: % 7,2 Lambda cyhalothr

 

FORMÜLASYON: Konsantre Mikrokapsül (CS)

 

deneme

 

 

 

ETKİLİ OLDUĞU ZARARLILAR VE KULLANIM ALANLARI: Icon 10 CS, kapalı mekanlarda sıklıkla görülen her türlü hamamböceğinin yanı sıra; pire, tahtakurusu, karınca, sinek, örümcek, akrep gibi haşerelere karşı etkilidir. Yürüyen haşerelerin bulunduğu veya çıkabilecekleri satıhlara, lavabo,ambar, buzdolabı, boruların arkasına, altına veya buna benzer satıhlara yüzey ilaçlamasında yakın mesafeden (yaklaşık 40 cm. kadar) püskürtülür.

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR: Denemeler sırasında arılara zarar vermemiştir. Ancak,arıların yoğun olarak bulunduğu alanlarda püskürtme yapılmadan önce kovanların kapatılması gerekir.Laboratuvar testlerinde balıklar ve sudaki omurgasızlar için zararlı olan “ICON” pratikte bunlar için çok düşük tehlike arz eder.

 

TOKSİSİTE: “ICON” Dünya Sağlık Teşkilatı Pestisid Değerlendirme Programınca (WHO) tüm denemeleri başarı ile geçmiş ve WHO tarafından kabul edilmiştir. Düşük toksisiteli bir ilaçtır. Doğadaki hızlı biodegradasyonu nedeniyle, ekolojik anlamda çevrede birikime neden olmaz. Memeliler üzerindeki oral LD 50 değeri 4000 mg. / kg., dermal LD 50 değeri 5000 mg. / kg.’dır.

 

ÇEVRESEL PROFİL: Doğadaki hızlı biodegradasyonu nedeniyle, ekolojik anlamda olumsuz bir etki söz konusu değildir.

 

KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: Uygulayıcıların tüm vücudu koruyan elbise, maske ve lastik eldiven giymesi gereklidir. Uygulama esnasında bir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara kullanmayınız. İçinde balık bulunan su alanları üzerine püskürtmeyiniz.

 

UYARILAR: İlacı çocuklardan, gıda maddelerinden, hayvan yemlerinden ve kaplardan uzak tutunuz.İlaçlamadan sonra el, yüz ve ilaçla bulaşık vücut kısımlarını bol su ve sabunla yıkayınız. Ambalajı boşaldıktan sonra iyice yıkayınız ve imha ediniz, yeniden kullanmayınız.

 

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Yanlış uygulama veya dikkatsizlik sonucu zehirlenme belirtileri görüldüğünde doktor çağrılmalıdır.

 

İLK YARDIM TEDBİRLERİ: Yutulması halinde hastayı kusturunuz ve derhal tıbbi müdahele yaptırınız.Göze sıçraması halinde, 10 – 15 dakika suyla yıkayınız ve bir doktora başvurunuz. Daha ayrıntılı bilgi için Zehir Danışma Merkezini (0 800 314 79 00) arayın.

 

ANTİDOTU: Bilinen bir antidotu yoktur.

 

DEPOLAMA: Normal depo şartlarında ve Orjinal ambalajında muhafaza edilirse, en az 2 yıl ömrü vardır

 

 

 

 

      GOLİATH GEL

 

AKTİF MADDE: % 0.05 FİPRONİL

 

FORMÜLASYON: Kokusuz, suda çözünebilir, tüp içerisinde, jel – yem

 

ETKİLİ OLDUĞU ZARARLILAR VE KULLANIM ALANLARI: Her türlü hamamböceği türlerine karşı kapıların yada duvarların kenarlarına, köşelerine ve etraflarına, çatlaklara, yarıklara, boş bölgelere, mutfak ve diğer yerlerde bulunabilecek tezgahların kenarlarına, ocak, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi elektrikli aletlerin ulaşılmayan yerlerine uygulanmalıdır. Sadece 0.03 gr lık bir damla ile 1000den fazla hamamböceği ölür. Kokusuz ve buharlaşma özeliği yoktur

TOKSİSİTE: Memelilerde toksisitesi düşüktür. Balık ve diğer su ürünlerine zarar verebilir.

ÇEVRESEL PROFİL: Fibronil  çevrede birikime neden olmaz.

KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: Uygulama esnasında bir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara kullanmayınız. İlacın kanalizasyona karışmasına izin vermeyiniz.

UYARILAR: İlacı çocuklardan, gıda maddelerinden, hayvan yemlerinden ve kaplardan uzak tutunuz. İnsan yiyeceği ve hayvan yemlerine uygulanmaz. İlaçlamadan sonra el, yüz ve ilaçla bulaşık vücut kısımlarını bol su ve sabunla yıkayınız. Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz ve farklıamaçlar için kullanmayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Yanlış uygulama veya dikkatsizlik sonucu zehirlenme belirtileri görüldüğünde doktor çağrılmalıdır.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ: Yutulmuşsa doktor çağırın ve etiketi gösterin veya Zehir Danışma Merkezini (0 800 314 79 00) arayın. Hastayı kusturmaya çalışmayın. Göze bulaşması halinde 15 dakika boyunca bol su ile yıkayın. Deriye bulaşması halinde elbiselerini çıkarın ve bol su ile hastay yıkayın veya duş adırın.

ANTİDOTU: Bilinen bir antidotu yoktur.

DEPOLAMA: Normal depo şartlarında ve Orjinal ambalajında muhafaza edilirse, tesirliliğini en az 2 yıl korur.

 

 

 

 

 

 

Fendona % 6 SC

Formülasyon  60 g/lt alphacypermethrin
Fendona küçük kristalize partiküller halinde bir sentetik piretroid  olan alphacypermethrin içermektedir. Bu partiküller, tahta , cam ,tuğla, beton , taş duvar gibi tüm yüzey türleri üzerinde yüksek bir etkinliğe sahiptir.

Özel Formülasyon: •Fendona % 6 SC Süspansiyon Konsantre (Suspension Concentrate – SC) formulasyonundadır.

•Fendona yürüyen ve uçan haşereler üzerinde mükemmel kontrol sağlar.

•Fendona uygulandığı yüzeyler üzerinde leke bırakmaz ve paslanma yapmaz.

•Fendona uzun süreli (12 hafta) kalıcı etkiye sahiptir.

•Fendona hedef haşereler üzerinde yüksek insektisit aktivitesi sağlar.

•Alphacypermethrin son derece düşük buhar basıncına sahiptir ve aromatik solvent içermez. Bu özelliği sayesinde ürün buharlaşma eğilimde değildir. Uygulama yapılan alanlarda, uygulamadan hemen sonra tekrar ortama girilmesi solvent bazlı ürünlere göre daha kısa zamanda olmaktadır.

•Alphacypermethrin sentetik bir piretroid olduğundan biodegradabledır ve doğada birikmez.

Etki Ettiği Haşere Türleri :

Fendona hızlı düşürücü (knockdown) etkisi ile uçan ve yürüyen haşereler üzerinde tam kontrol sağlar .

Etkili olduğu haşere türleri:

– Sinekler
– Keneler
– Güveler
– Hamamböcekleri
– Karıncalar
– Tahtakuruları
– Pireler

 

Kemirgen Yem İstasyonu, Fare Kapanı, Fare Mücadelesi

 

 

SOREXA

 

AKTİF MADDE: % 0,005 DİFENACOUM

 

FORMÜLASYON: Kullanıma Hazır Mum Blok

 

ETKİLİ OLDUĞU ZARARLILAR VE KULLANIM ALANLARI: Kemirgenlerin yaşadıkları ve bulundukları yerlere konulur. Sadece rodendisit amaçlı olarak kullanılır.

 

TOKSİSİTE: Sindirim yolu ile alınması durumunda toksik etkisi bulunmaktadır. Akut dermal LD 50 değeri 5000 mg. / kg.’dır. Ağızdan alınması durumunda Akut oral LD 50 değeri yaklaşık olarak 1000 mg. / kg.’dır.

 

KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: Uygulama esnasında bir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara kullanmayınız. İlacın kanalizasyona karışmasına izin vermeyiniz.

 

UYARILAR: İlacı çocuklardan, gıda maddelerinden, hayvan yemlerinden ve kaplardan uzak tutunuz. İnsan yiyeceği ve hayvan yemlerine uygulanmaz. İlaçlamadan sonra el, yüz ve ilaçla bulaşık vücut kısımlarını bol su ve sabunla yıkayınız. Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz ve farklı amaçlar için kullanmayınız.

 

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Yutulduktan hemen sonra herhangi bir semptom görülmeyebilir, ancak bazı durumlarda bulantı ve kusma görülebilir. Anticogulant zehirlenmesi semptomları saatler veya günler sonra ortaya çıkabilir. Yara, diş eti ve burun kanamaları, idrar ve dışkıda kan semptomları muhtemelen şoka ve ölüme sürükleyebilir.

 

İLK YARDIM TEDBİRLERİ: Deriye bulaşması halinde elbiseleri çıkarın ve derinin temas eden

 

bölgelerini bol su ve sabun ile yıkayın. İlacın yutulması durumunda; hastanın bilincinin yerinde olduğu biliniyorsa boğaza parmak sokularak kusturulur. Kusmasına yardımcı olmak amacıyla hastaya 1 lt. kadar su içirilir. Hastayı en kısa zamanda hastaneye götürerek midesinin tamamen yıkanmasını sağlayınız. Solunum yolu ile ilgili herhangi bir risk taşımamaktadır. Daha ayrıntılı bilgi için Zehir Danışma Merkezini (0 800 314 79 00) arayın.

 

ANTİDOTU: Vitamin K1’ dir.

 

DEPOLAMA: Normal depo şartlarında ve orjinal ambalajında muhafaza edilirse, tesirliliğini en az 2 yıl korur

 

 

 

 

 

 

Yüksek voltaj birimi ile çalışan UV cihazlarında görülen uçan haşerelerin parçalanması ve dağılması problemleri yapışkan levha tekniği ile engellenmiş bulunmaktadır.

 

Sessiz
Uçan haşereler yapışkan levha üzerinde sessiz ve etkin bir şekilde kontrol
edilmektedir.Yapışkan levha tekniği ile uçan haşerelerin en küçük türleri de kontrol edilmektedir.